ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
- Η όποια εγγύηση των προϊόντων είναι του κατασκευαστή και όχι του καταστήματος.

2. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ
Απαραίτητα για οποιαδήποτε επιστροφή θα πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα, ανεξαρτήτως προϊόντος:
2.1. Τα προϊόντα θα πρέπει να επιστραφούν στην αρχική τους συσκευασία, να είναι σε άριστη κατάσταση τόσο τα προϊόντα όσο και η συσκευασία.
2.2. Τα προϊόντα θα πρέπει να συνοδεύονται με την απόδειξη αγοράς τους.
2.3. Η επιστροφή οποιασδήποτε παραγγελίας ή μέρος της θα πρέπει να γίνεται εντός 5 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της.
2.4 Για οποιαδήποτε επιστροφή είναι απαραίτητη η επικοινωνία και συννενόηση με το κατάστημα πριν την επιστροφή τους.
2.5 Τα έξοδα οποιασδήποτε επιστροφής βαρύνουν τον πελάτη.

3. Επιστροφές Προϊόντων Αναλυτικότερα:

- Σε περίπτωση παραλαβής προϊόντων που είναι ελαττωματικά, θα πρέπει να επιστρέφονται στο κατάστημα.
- Επιστροφές για αλλαγές θα γίνονται δεκτές μόνο για τις κατηγορίες ενδυμάτων και υποδημάτων εφόσον υπάρχει διαθέσιμο μέγεθος από το ίδιο προϊόν.
- Επιστροφές σε δολώματα αλιείας δεν είναι δεκτές.
- Ειδικά για την αγορά όπλου κυνηγίου, θα πρέπει υποχρεωτικά να πληρούνται οι οδηγίες που αναφέρονται στην κεντρική σελίδα του eshop στην ενότητα "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ" υπο-ενότητα "Προϋποθέσεις απόκτησης όπλου" (http://hobbyfisi.com/eshop/el/content/6-gunpurchase). Η αγορά όπλου προϋποθέτει την φυσική παρουσία του καταναλωτή στο κατάστημα.

4. Παραγγελίες μέσω Internet:

Η επιλογή προϊόντων από τον πελάτη αποτελεί δική του ευθύνη. Πιθανά λάθη κατά την επιλογή προϊόντων θα βαραίνουν τον πελάτη.

5. Πληρωμές

Ο Πελάτης δέχεται τραπεζικές συναλλαγές. Κάθε πληρωμή σε επεξεργασία από τραπεζική συναλλαγή θα θεωρηθεί ως επιτυχής πληρωμή. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε απώλειες που προκαλούνται από λάθος χειρισμό από τον Πελάτη (συμπεριλαμβανομένων δεσμευμένων λογαριασμών, επιθέσεων Trojan και άλλες επιθέσεις από χάκερ ή ιούς)

6. Παράδοση
Παράδοση από το κατάστημα, θα θεωρείται ότι υλοποιήθηκε όταν τα υλικά παραδόθηκαν στην διεύθυνση του Πελάτη ή σε εξουσιοδοτημένο αντικαταστάτη ή courier. Το κατάστημα θα έχει το δικαίωμα να χρεώσει τον Πελάτη για οποιαδήποτε έξοδα αποστολής.

7. Απώλεια ή ζημιές σε προϊόντα κατά την μεταφορά.
Το κατάστημα θα λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για να εξασφαλίσει την προστασία από απώλεια, βλάβη ή καταστροφή για τα προϊόντα κατά την μεταφορά τους στον Πελάτη.
Το κατάστημα θα προσφέρει αποζημίωση (αντικατάσταση ή πίστωση) στον Πελάτη για τυχόν συνέπειες που προκαλούνται κατά την μεταφορά τους.
Εάν η αποστολή επιβεβαιωμένα χαθεί, το κατάστημα θα εκδώσει αντίστοιχο πιστωτικό ή θα προβεί σε νέα αποστολή χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση του Πελάτη. Σε αυτή την περίπτωση, δεν υπάρχει πρόβλεψη για το χρόνο παράδοσης.

8. Εμπιστευτικότητα
Μεταξύ του καταστήματος και του πελάτη πρέπει να διατηρηθεί η αυστηρή εμπιστοσύνη και δεν αποκαλύπτεται σε οποιονδήποτε τρίτο οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό που έχουν αποκτηθεί κατά τις συναλλαγές, σχετικά με το άλλον ή την επιχείρηση του άλλου. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για πληροφορίες ή υλικό το οποίο είναι δημοσίως γνωστό.

9. Περιορισμός της ευθύνης
Το κατάστημα δεν ευθύνεται για τις ζημίες που προκλήθηκαν από κυβερνητικές αποφάσεις ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο ίδρυμα. Το κατάστημα δεν έχει ευθύνη για προϊόντα για τα οποία ισχύει υποχρεωτική ασφάλιση. Το κατάστημα δεν καλύπτει τις ζημίες που προκλήθηκαν λόγω ανωτέρας βίας.

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του καταστήματός μας και προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση,  ημερομηνία γέννησης κλπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του www.hobbyfisi.com , προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του,τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο ηλεκτρονικό κατάστημαrχρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό , με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης.

Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

and conditions of use

Rule 1

Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Rule 2

Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniamю

Rule 3

Tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniamю